Política de Privacitat 

-       Responsable del tractament  

Identidad: ELECTROMECANIQUES MATA SA

Adreça postal: Carrer Sant Andreu, 67, 17846 Porqueres, Girona, España

Telèfon:  +34 972 57 25 08

E-mail: info@electromata.com

 

-       Legitimació i finalitat

 L'usuari presta el seu consentiment a ELECTROMECANIQUES MATA SA per al tractament de les dades personals que faciliti en el moment de remetre un formulari. 

A més a l’enviar un correu electrònic realitzant una consulta o sol·licitud d'un servei ELECTROMECANIQUES MATA SA té interès legítim pel seu tractament amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació amb l'interessat. 

L'usuari podrà revocar el seu consentiment mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça postal: Carrer Sant Andreu, 67, 17846 Porqueres, Girona, España o a l'adreça de correu info@electromata.com. 

ELECTROMECANIQUES MATA SA tracta les dades de forma confidencial. Les dades seran conservades mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment o es mantingui la relació entre l'interessat i ELECTROMECANIQUES MATA SA, i durant els terminis legalment o contractualment previstos per a l'exercici de qualsevol acció o reclamació a disposició de l'interessat o de ELECTROMECANIQUES MATA SA.

ELECTROMECANIQUES MATA SA adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglament de protecció de dades aprovat pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), havent aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que es deriva del tractament de les dades personals, com la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades, susceptibles en particular d'ocasionar danys i perjudicis físics, materials o immaterials. No obstant això, les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers. En aquest sentit ELECTROMECANIQUES MATA SA ha establert mesures amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

En el formulari de recollida de dades, els camps que s'assenyalin amb asterisc són obligatoris pel que en cas que l'usuari no faciliti les dades corresponents, ELECTROMECANIQUES MATA SA podrà denegar el corresponent servei ja que són imprescindibles per a realitzar les finalitats expressades. 

-       Destinataris

 Les dades no se cediran a tercers però ELECTROMECANIQUES MATA SA podrà revelar qualsevol informació, incloent dades de caràcter personal, que consideri necessària per a complir les obligacions legals. 

-       Drets

 En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb les finalitats assenyalades anteriorment, l'usuari podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos en aquest apartat.

Aquells usuaris que hagin facilitat les seves dades a ELECTROMECANIQUES MATA SA a través del web info@electromata.com, o a través d'altres canals, podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament també els seus drets a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, la seva rectificació o supressió, a sol·licitar la limitació del seu tractament i a la portabilitat de les dades.

L'usuari podrà exercir els drets esmentats respecte a les dades enviades mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça postal: Carrer Sant Andreu, 67, 17846 Porqueres, Girona, España o a l'adreça de correu info@electromata.com.

Els interessats poden presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (AEPD) en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

 

-       Cookies

El lloc web http://www.electromata.com no utilitza cookies.