Gama Investor >730 kVA

Amb una capacitat que oscil·la entre 730 i 2500 kVA, aquests grups electrògens s'han provat sobre el terreny i s'ha determinat que proporcionen una energia fiable en aplicacions crítiques entre les quals s'inclouen les següents: minicentrals elèctriques, centres de dades, fàbriques grans, aeroports, hospitals i grans establiments comercials, etc.