D'acord amb la normativa d'emissions EUIIIa

Aquests models de grups electrògens compleixen la normativa d'emissions de fase IIIa de la UE, el que garanteix la seva adequació per a aplicacions mòbils (no estacionàries) a tot Europa o per quan es desitja un nivell superior de rendiment de les emissions.